Közkincs kerekasztal

Közkincs 1 - Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása - 2007

A kerekasztal közművelődési szakemberek részvételével megalakult, a pályázatban megfogalmazott célok, munkafolyamatok a tervezetteknek megfelelően megvalósultak.

1. A közkincs-kerekasztal 2007. évi működési menetrendje:

-      Projekt indító megbeszélés (2007. december 5.)

A megbeszélés keretein belül a pályázó munkatársai részletesen tájékoztatják a Kerekasztal résztvevőit a program kereteiről, a megvalósítandó feladatokról.  Továbbá meghatározásra kerültek a résztvevők első feladatai, a soron következő ülés alkalmára. Ezen túl együttműködési megállapodás keretében meghatározásra került a részletes munkaprogram, valamint elkészült az együttműködés alapszabálya.

-      Helyzetkép és alaptrendek

A helyzetfeltárás anyaga 2008. január és február hónapban, a résztvevők egyenkénti anyagleadását követően készült el, az anyag véleményezése a tagok által megtörtént. A pályázó képviselői személyes interjúk keretében felkeresték a kistérség polgármestereit (Csanytelek, Tömörkény, Felgyő, Csongrád), ahol az önkormányzat lehetőségeiről, fejlesztési elképzeléseiről, távlati céljairól kaptak képet a személyes elbeszélgetés alkalmával.

A kerekasztal eddig 5 alkalommal ülésezett, az ülések közül 2 Felgyőn és Csanyteleken volt megtartva, ahol a kerekasztal résztvevői mellett a helyi társadalmi szervezetek és intézmények is képviseltették magukat, már az ülést követően kapcsolatok, együttműködések kezdődtek meg (pl.: csanyteleki falunapra Csanytelek régészeti leleteiből kiállítás szervezése a csongrádi Tari László Múzeum segítségével).

A helyzetfeltárás időszakában a Kultúrpont Iroda vezetője tartott 2 előadást, amelyen hasznos információt kaptak a tagok a várható pályázatokról és az EU kulturális politikájáról, irányvonalairól is.

-      Stratégia alkotás

A stratégia készítés módszertanának elsajátítása megtörtént, a Közkincs kerekasztal résztvevői számára a tájékoztató elkészült, a módszertani lépések előadás formájában kifejtésre kerületek.

A stratégia készítése során a kerekasztal elkészítette a kistérség SWOT elemzését illetve áttekintette az egyes intézményektől beérkezett helyzetelemző és stratégiai anyagokat. Emellett figyelembe vette a kistérség és az egyes települések fejlesztési koncepcióit, stratégiai elemzéseit, a vezetéssel készült személyes interjúinak eredményeit.

A stratégiai dokumentum nyilvánosságra bocsátását megelőzően a tagok ismételten áttekintik, véleményezik az eddig elkészült anyagokat, majd tervezetten a közkincs pályázat 2. forrás terhére elkészülő honlapon megjelentetésre kerül.

-      Konkrét fejlesztési projektek kidolgozása, projekt adatlap szerkesztése

A stratégia részét képezi a kistérség legfontosabb fejlesztési irányainak felsorolása. A kerekasztal elkészített egy ún. projekt felmérő adatlapot, amely az elkövetkezendő időszakban kerül kiküldésre szélesebb körben a civil szervezetek, egyéb érintettek részére, hogy a városi, községi fejlesztéseken kívül a magánszektorban megjelenő fejlesztésekről is legyen adat, információ.

A februári ülés folyamán a megjelenő OKM pályázatokról tájékoztatást tartottak a Társulás szakemberei illetve a KÖZKINCS 2. pályázat tartalmának meghatározása, a kerekasztal további működtetésére már közösen, a tagok véleményének figyelembe vételével történt.

-      Nyilvánosság biztosítása, véleményeztetés, fenntarthatóság meghatározása

A kommunikáció folyamatos, a kerekasztal működéséről a helyi sajtóban rövid cikk került megjelentetésre. A térség polgármestereit a működés eddigi eredményeiről tájékoztattuk. Az elkészült helyzetelemzést és stratégiai vázlatot a Közkincs 2. pályázati forrás terhére elkészülő honlapon kívánjuk megjelentetni, a kerekasztal működését érintő egyéb információkkal együttesen.

2. Összefoglaló a Közkincs 1. - Közkincs kerekasztal működésének tapasztalatairól:

A Közkincs kerekasztal működését megelőzően a Csongrádi Kistérségben nem működött kulturális összefogást erősítő szervezet. Az egyes intézmények, azonos szakterületen belül folytattak kommunikációt, ez azonban eseti jelleggel működött, adott rendezvény vagy esemény kapcsán.

A Csongrádi Kistérségben a kerekasztal 16 fővel kezdte meg működését, változatos szakmai összetétellel.

Sikeresen ült egy asztalhoz intézményvezető (eltérő szakterületet képviselve), civil szervezet (kulturális, sport és természetvédelem területén) és területfejlesztési szakember is, azon cél megvalósítása érdekében, hogy a Közkincs kerekasztalt hatékonyan, a pályázati célnak megfelelően működtesse.

Az alakuló ülést követően meghatározásra került a működés részletes programja és elkezdődött a ténylege munka.

A Közkincs kerekasztal jelenleg részt vesz a kistérségi szintű kulturális tervezési, fejlesztési folyamatban, partnerséget kezdeményez, pályázatok készítését segíti elő, egyelőre információ nyújtásával az érintettek részére. Elkészítette a kistérség kulturális adatbázisát és az azzal összefüggő szolgáltatásjegyzéket is, továbbá rendszeres kommunikációt tervez a kistérségi döntéshozók irányába.

Kiemelkedő az a tevékenység, hogy a kerekasztal ülései folyamán végiglátogatta a kistérség községeit, kihelyezett ülés keretében.

Az üléseken megjelentek a helyi civil szervezetek, intézmények képviselői, illetve a település vezetői is. A több órás ülések keretében minden résztvevőnek lehetősége nyílt bemutatkozásra, jelenlegi tevékenységének és jövőbeni terveinek részletes ismertetésére, illetve annak megfogalmazására, mit is várnak el a kerekasztal működésétől. Lehetőség volt továbbá a kerekasztalhoz történő csatlakozásra is, mint ahogyan azt számos szervezet jelezte is.

A kihelyezett ülések legfőbb tartalma azonban alapvetően az volt, hogy helyben látogattuk meg a községek kulturális szereplőit, akiknek ez által lehetősége nyílt a helyi értékek bemutatására is. Ennek eredményeként nem érződött a gyakran hibaként megfogalmazott „városközpontú” működés, illetve a helyi környezetében az ott élő szervezetek képviselői közvetlenebb, részletesebb beszámolót tudtak nyújtani tevékenységükről, sokszor alakultak ki spontán beszélgetések, amelyekből gyakran együttműködési ötletek is születtek.

A kerekasztal résztvevők pozitív hozzáállása, rendszeres és határidőre történő munkavégzése jelentősen segített a kitűzött célok megvalósításában.

Összefoglalóan elmondható, hogy a csongrádi kistérségben működő közkincs kerekasztal teljesítette a pályázatban megfogalmazott célokat, sikeresen indította el a közös együttműködést és partnerséget az egyes résztvevők között, illetve remélhetőleg teszi ezt a jövőben is.
  • Mai nap  • Google   Közkincs