Közkincs kerekasztal

Közkincs-2c – Kistérségi közkincs-kerekasztal működésének támogatása – 2010.

A kerekasztal összesen 4 alkalommal ülésezett, 2 alkalommal vett részt szakmai konferencián és összesen 10 alkalommal képzési program valósult meg. A Közkincs-2c pályázat célja az általános célokon túl a közkincs-kerekasztal tagjai képzési lehetőségének elősegítése a további önfinanszírozó működés érdekében, ezért ebben az időszakban a képzési program megvalósítása volt a hangsúlyos a kerekasztal működése során, valamint az eddigiek során elkészült szakmai anyagok, dokumentumok aktualizálása, frissítése. Az ülések a tervezettnek megfelelően zajlottak. A szakmai konferenciákon való részvétel hozzájárult a Csongrádi Kistérség közkincs-kerekasztal által megvalósítandó Közkincs-2c programban kitűzött célok megvalósításához, elősegítette a kultúra területén feladatot vállalók együttműködési lehetőségének megteremtését.

Ülések időpontjai:

-      2010. szeptember 29.

-      2010. október 20.

-      2010. november 11.

-      2011. április 28.

Képzések időpontjai:

-        2010. december 6.

-       2010. december 7.

-       2010. december 8.

-        2011. január 10.

-        2011. január 11.

-         2011. január 12.

-         2011. február 14.

-         2011. február 15.

-        2011. március 21.

-        2011. március 22.

A Közkincs-2c pályázat 2010 – 2011 évi tevékenységei:

 1. Szakmai képzés szervezése:

A kerekasztal a tervezettnek megfelelően 10 alkalmas képzési programot valósított meg 2010 december – 2011 március közötti időszakban. A képzés tematikája a közkincs tagok igényei alapján került meghatározásra, a projektmenedzsment alapismereteinek elsajátítását középpontba helyezve. A képzési program a következő témaköröket érintette:

-        Támogatási rendszer az Európai Unióban

-        Európai Unió alapismeretek és az Európai Unió kohéziós politikája

-        Uniós projektek menedzselésének alapjai

-        Projekt kiválasztási eljárások

-        Kétfordulós eljárás

-        Pályázatok bírálata

-        Horizontális elvek a ROP-ban és a Megvalósítás feltételei

-        Megvalósíthatósági tanulmány

-        Környezeti hatásvizsgálat

-        Kitöltő program

2.  Szakmai konferenciákon való részvétel:

A közkincs-kerekasztal tagok összesen két alkalommal vettek részt szakmai konferencián: 2010. november 23.-án a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által megrendezésre kerülő Kistérségi Közművelődés Szakmai konferencia Közkincs-kerekasztalok és közművelődési-múzeumi referensek részére szervezett konferencián 3 fős delegáció vett részt és 2011. február 9.-én a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által megrendezésre kerülő „Kulturális azonosság és különbözőség egymást erősítő hatása Európában” címmel szervezett konferencián ugyancsak 3 fős delegáció vett részt.

3. Szakmai anyagok karbantartása:

A kerekasztal tagjainak részvételével aktualizálásra került a Kulturális Helyzetelemzés és a Kistérségi Kulturális Stratégia és a hozzá kapcsolódó rövid távú Operatív Program, a Kistérségi Kulturális adatbázis és szolgáltatásjegyzék, valamint a kistérségi értéktár is. A dokumentumok karbantartása kiemelten fontos a közkincs-kerekasztal tevékenysége során, mivel a tagok célja, hogy a dokumentumaik aktuálisak és használhatóak legyenek.

4.  Internetes felület karbantartása:

A közkincs-kerekasztal eddigi munkájának és eredményei a saját honlapján bemutatásra kerül, a honlap karbantartása, üzemeltetése folyamatos.

A Közkincs-2c pályázat eredményei:

1. Továbbfejlesztett, frissített kistérségi kulturális adatbázis és szolgáltatásjegyzék

A Csongrádi Kistérség közkincs-kerekasztal tagjai a Közkincs 2 pályázat részeként elkészítették a kistérségi kulturális adatbázist és szolgáltatásjegyzéket, mely a Közkincs 3 és a Közkincs-2c pályázat keretében folyamatosan aktualizálásra került.

2. Továbbfejlesztett, frissített értéktár

A Csongrádi Kistérség közkincs-kerekasztal tagjai a Közkincs 3 pályázat részeként elkészítették a kistérségi kulturális értéktárt, mely a Közkincs-2c pályázat keretében ugyancsak frissítésre került.

3. Képzési program

A Csongrádi Kistérség közkincs-kerekasztal tagjai a tervezettnek megfelelő képzési programot valósítottak meg. A képzések 10 alkalommal kerültek megtartásra más-más témában. A képzés tematikája a közkincs tagok igényei alapján került kialakításra. A program a Közkincs-2c pályázat célkitűzését – a közkincs-kerekasztal tagjai képzési lehetőségének elősegítése a további önfinanszírozó működés érdekében – szem előtt tartva került megtartásra.

Összefoglalóan elmondható, hogy a csongrádi kistérségben működő közkincs-kerekasztal a továbbfejlesztés időszakában is helytállt, a pályázatban megfogalmazott célokon túl, egyéb tevékenységeket is végzett. Ez megfelelő alapot nyújt a továbbiakban a közművelődés területének fejlesztéséhez, esetlegesen a további fejlesztésekre és a fenntartási időszakban is.

««  Közkincs 1  »»      ««  Közkincs 2  »»      ««  Közkincs 3  »» 

 

  • Mai nap  • Google   Közkincs