Közkincs kerekasztal

Közkincs 3. – Kistérségi közkincs-kerekasztalok további működésének támogatása – 2009.

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2007 decembere óta működtet közkincs kerekasztalt a térség kulturális szakemberei részvételével. Az intézmények, szervezetek közötti sikeres együttműködésnek köszönhetően számos rendezvény, szakmai előadás és szakmai tanulmányút valósult meg, közös pályázatok kerültek benyújtásra, kiadvány és honlap készült. 2009. június 11.-én pályázat benyújtására került sor a közkincs kerekasztal további működtetése céljából az Oktatási és Kulturális Minisztérium kiírására.

1. A 2009-2010 évi átfogó célok az alábbiak:

-      további részvétel a kistérségi szintű kulturális tervezési, fejlesztési folyamatokban,

-      térségi/mikrotérségi szintű partnerségek kezdeményezése, pályázat készítése,

-      információ közvetítés a kistérségben dolgozó kulturális és civil szervezetek között,

-      kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggő szolgáltatásjegyzék továbbfejlesztése, nyilvánossá tétele,

-      kulturális/közművelődési stratégia karbantartása, koordinálása, részvétel annak megvalósításában,

-      kistérségi, mikrotérségi komplex kulturális programok kezdeményezése, koordinálása.

2. Tervezett tevékenységek a Közkincs 3. pályázat keretében:

-      Szakmai tanulmányút szervezése:

A 2008. évi kedvező tapasztalatok eredményeképpen a közkincs-kerekasztal tagjai szakmai tanulmányutak szervezését tervezik, a kistérségek közti kommunikáció előmozdítása, valamint a jövőbeni közös fejlesztések, programok érdekében. Az utazás célja a közművelődési szakemberek, civil szervezetek képviselőinek lehetőséget biztosítani arra, hogy megismerjék egymást, egymás tevékenységét. 

-      Szakmai előadás szervezése:

A közkincs-kerekasztal tagok részéről igényként merült fel a 2009. évi előadások folytatásaként egy előadássorozat szervezése. Az előadások mindegyike más – más helyszínnel kerül megrendezésre (a települések faluházai, könyvtárai, templomai, közművelődési intézményei), hogy azok is részt tudjanak venni rajtuk, akik nehezen tudják megoldani a közlekedést a környező településekre. Az előadások mindegyike egy-egy téma köré épül, az aktualitások figyelembe vételével.  

-      Szakmai anyagok készítése:

A 2008. évi programajánlóhoz hasonlóan a közkincs-kerekasztal 2010. évben is kiadvány szerkesztését irányozta el. Szerepeltetésre kerül a közkincs-kerekasztal - 2007. évtől kezdődő – tevékenysége. A füzetnek köszönhetően lehetőség nyílik új kerekasztal tagok csatlakozására. A kerekasztal tagok lehetőséget kapnak fontosabb projektjeik, fejlesztési elképzeléseik megjelenítésére is.

-      Internetes felület karbantartása:

A meglévő – Csongrádi kistérség közkincs kerekasztal - internetes portál karbantartása, kulturális, közművelődési dokumentumokkal, anyagokkal való feltöltése, folyamatos aktualizálása. A közkincs-kerekasztal folyamatos munkája / tevékenysége is elérhetővé válna az oldalon. Tervezetten az egyes intézmények, szervezetek gondoskodnának a saját tevékenységük, programjaik interneten való megosztásáról, az aktuális hírek, információk napi szinten frissítésre kerülnének.

-      A Csongrádi Kistérség Közművelődési Stratégiája:

A közkincs-kerekasztal tagjai által elkészített közművelődési stratégia szakértő részvételével való aktualizálása, véglegesítése, majd a kistérség vezetői általi véleményezése. 

A pályázat jelenleg megvalósítás alatt van
  • Mai nap  • Google   Közkincs