A Kistérségi Közkincs kerekasztal tagjai

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása

A Csongrád és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 1996-ban a kistérségi területfejlesztési feladatok hatékony ellátása érdekében jött létre és működött a csongrádi kistérséget alkotó négy település (Csongrád, Csanytelek, Felgyõ, Tömörkény) összefogásával.
2005. március 29.-én a csongrádi kistérség településeinek önkormányzatai - követve a közigazgatás területén bekövetkezett változásokat, rendeleteket – a Belügyminisztérium ösztönző támogatása segítségével létrehozták a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulását, amely - ahogyan neve is mutatja - a területfejlesztési feladatokon kívül egyéb, a közszolgáltatás minőségének javítását célzó feladatok ellátását határozta meg.

A Társulás feladatai, tevékenysége:

-      Területfejlesztési feladatok:

      A kistérségi társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a társulás tagjai, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit.

-      Közoktatási feladatok:

      A Társulás a társulásban résztvevő települések közoktatási intézményei, a települések általános iskoláinak vonatkozásában 2007. augusztus 1.-től fenntartói jogokat gyakorol. A közoktatási feladatokat a Társulás által létrehozott és önálló közoktatási szervként fenntartott közoktatási intézményében látja el, a Csongrádi Kistérség Általános Iskolák, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Diákotthon és Átmeneti Otthon intézményében.

      A Társulás Tömörkény, Felgyő és Csanytelek óvodai feladatellátásának tekintetében intézményfenntartói jogokat gyakorol. A létrejött új intézmény – a Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye - székhelye Felgyő.

-      Közművelődési feladatok:

      A Társulás jelenleg KÖZKINCS kerekasztalt működtet, a kistérségi közművelődési szakemberek részvételével, melynek célja a kistérség közművelődési, művészeti lehetőséginek feltárása, programok szervezése és koordinálása, illetve az érintett témakörben projektek generálása is.

-      Szociális feladatok:

      A Társulás ellátja a kistérség területén a szociális tevékenységeket, fenntartja, működteti a szociális szolgáltatásokat végző intézményeket.

-      Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok:

      A Társulás összehangolja a kistérségben a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a fejlesztéseket, illetve közösen biztosít egyes gyermekjóléti alapellátásokat.

-      Egészségügyi feladatok:

      A Társulás fenntartja és működteti a Központi Orvosi Ügyeletet a kistérség területén, illetve elősegíti egyes az egészséghez kapcsolódó pályázatok, fejlesztések megvalósítását.

-      Belső ellenőrzési feladatok:

      A Társulás ellátja a csongrádi kistérség területén a belső ellenőri feladatokat.

 

Munkatársak:

-Viglási Nóra, munkaszervezet vezető

Tel.:  63/571-946

e-mail: viglasinora@csongrad.hu

-Szűcsné Sárvári Anita, gazdasági vezető

Tel.: 63/571-922, e-mail: sarvari.anita@csongrad.hu

–Sallai Ágota, gazdasági munkatárs

Tel.: 63/571-922, e-mail: sallai.agota@csongrad.hu

-Boda Anita, szociális referens

Tel.: 63/571-938, e-mail: boda.anita@csongrad.hu

-Diószegi Franciska, közoktatási referens

Tel.: 63/571-904, e-mail: dioszegifra@csongrad.hu

 

Kistérségi koordinátor munkatársak:

- Gyöngyi Tímea, kistérségi koordinátor: tel.: 63/571-946.

e-mail: gyongyitimi@gmail.com

 

Dr. Kőrösi Tibor  – a Társulás elnöke

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

tel.: 63/571-946

fax.: 63/571-913

e-mail: kisterseg@csongrad.hu

  • Mai nap  • Google   Közkincs