A Kistérségi Közkincs kerekasztal tagjai

 Környezet- és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete

 

Az egyesület önkezdeményezéssel 1993. március 20-án alakult meg Csongrád város környezeti- és természetvédelmi állapotának javítása érdekében, mint városi egyesület. 1994-től regionális és több megyére kiterjedő tevékenységet is végeznek. l998-tól közhasznú szervezetté alakult. Taglétszámuk alakuláskor 41 fő, jelenleg 139 fő.

Fő céljaik:

-      Az ifjúság környezeti nevelésének összehangolása, szakmai, módszertani segítése óvodáskortól középiskolás korig.

-      A tanulóifjúság és a felnőtt lakosság környezeti tudatának formálása.

-      A környezeti és természeti károk megelőzése, elhárítása, egészséges életmódra nevelés.

-      A védelemre érdemes területek természeti értékeinek feltárása, védetté nyilvánítása.

-      Az ifjúság és a felnőtt lakosság bevonása az aktív környezet-és természetvédelembe.

Eddigi eredményeik:

-      Kezdeményezésükre Csongrád Város Önkormányzata 1995.december 15-én helyileg védetté  nyilvánította Csongrádon a tiszántúli hullámtéri erdőket és holtágakat 800 ha területen „Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület” elnevezéssel, ahol eddig 129 védett fajt tártak fel.

-      Beindították a használt elemek gyűjtését (eddig 3 000 kg elem gyűlt össze). Megoldást találtak a használt gépkocsi-akkumulátorok és mezőgazdasági vegyszermaradványok összegyűjtésére és elszállítására.

-      1994-től minden évben környezeti nevelési előadássorozatot szerveznek, melynek több száz résztvevője volt.

-      Minden évben megemlékeznek a környezetvédelmi "Jeles napok" -ról. Elkezdték a közeli Bokros-puszta természeti értékeinek feltárását, a biodiverzitás monitorozását, a Tisza, Körös, holtágak, kubikgödrök, ásott és nortonkutak vízszennyezettségének mérését.

-      1995-ben tagságukból "Természetvédelmi Szolgálat"-ot szerveztek. Szolgálatukkal sikerült több természeti kárt megelőzni és feltárni a nem kívánatos tevékenységeket. 

-      2001. júliusban az egyesület tagságából 16 fő, 2009. április hónapban újabb 16 fő tett vizsgát polgári természetőr feladatok ellátására.

-      Bekapcsolódtak a norvégok és a japánok által szervezett európai és nemzetközi légszennyezettség mérési programba és a REC "Duna Pályázat Program" - jába.

-      1996-ban japán és dán környezetvédelmi delegációt fogadtak Csongrádon, bemutatásra került az egyesület tevékenysége és a térség természetvédelmi területe.

-      Számos rendezvényen népszerűsítették a Csongrádi Kistérség természeti értékeit, tartottak előadást magyar és angol nyelven egyaránt..

-      1998-ban a Környezetvédelmi Minisztérium KKA pályázatán támogatást nyertek a természetvédelmi területen egy kutatóház és erdei iskolai oktatóközpont kialakításához szükséges tanyaépület és telek megvásárlására. 2005. évben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól kapott pályázati támogatásból, valamint az adófizetőktől kapott 1% SZJA támogatásból felújították ezt az épületet és alkalmassá tették környezet-és természetvédelmi oktató bázis funkció betöltésére.

Kiadványaik:

-      Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület természeti értékei

-      Csongrád Bokros puszta természeti értékei

Elkészítették a Csongrád Nagyréti Terület Kezelési Tervét.

Részt vettek a "A nemzetközi EUROVELO kerékpárút mentén CSONGRÁD" c. kiadvány (Természeti értékeink a közúti híd és a fahíd között c. fejezet), az "Aktívan Csongrádon" c. turisztikai kiadvány és a "Vízben, vízen, vízparton Csongrád megyében" (Kincsek a Nap alatt, Csongrád megye) c. kiadvány elkészítésében.

Eddigi fő programjaik:

-      Biodiverzitás monitorozása a Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Területen.

-      Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület természeti értékeinek feltárása és őrzése.

-      Megemlékezés a Környezetvédelmi Jeles Napokról - előadássorozat szervezése a tanulóifjúság  és a felnőtt lakosság részére.

-      Ásott és nortonkutak nitrát tartalmának vizsgálata RQflex műszerrel és gyors tesztekkel a csongrádi Szőlőhegyen.

-      Használt elemek és mezőgazdasági eredetű vegyszermaradványok begyűjtése a lakosságtól.

-      Lakossági tanácsadó szolgálat - 2005. július 1. - től "ZÖLD PONT Iroda" működtetése környezet-és természetvédelem területén.

-      Terepi programok szervezése pedagógusok és tanulók részére.

2003. - ban a Föld Napja alkalmából a Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztere a természetvédelem érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükért az egyesületnek PRO NATURA EMLÉKPLAKETTET adományozott.

 

Deák József – elnök

6640 Csongrád, Szentesi út 1. (Pf.: 123.)

tel.: 63 / 481 – 033

e-mail: kornyezetvedok@vnet.hu

 

 

 

 

  • Mai nap  • Google   Közkincs