2008. július 3.

II. Ülés
A Közkincs 2 kerekasztal második ülésén a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása kerekasztal tagja arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy "A Közkincs kerekasztal további működtetése" című pályázatot az OKM támogatásra érdemesnek ítélte.

A továbbiakban ismertetésre került a pályázat ütemterve, melyben az alábbi tevékenységek megvalósítása került célkitűzésre:

- Szakmai tanulmányút szervezése: a Magyar Művészeti Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Dél-alföldi Regionális Kulturális Iroda ajánlásával, mintaértékű közkincs, illetve egyedi kulturális tevékenységet folytató kistérségbe való utazás, melynek célja az ún. "jó gyakorlatok elsajátítása", tapasztalatcsere és módszertani tanulás.

- Szakmai előadás szervezése: a kulturális területet érintő szakmai változásokról (finanszírozási feltételek, változó törvényi szabályozások, stb.) témaköröket tekintve szakmai előadások megtartása.

- Szakmai anyagok készítése: a kistérségi kulturális helyzetelemzés, az erre épülő stratégia és a kistérségi kulturális értékleltár elkészítése, digitalizálása.

- Internetes felületen való megjelenés biztosítása.

A tagok javaslatokat tettek a projekt megvalósításának lépéseire, a szakmai előadások témakörére, időpontjára. A javaslatok rögzítésre, a feladatok kiosztásra kerültek.

  • Mai nap  • Google   Közkincs