2008. szeptember 22.

IV. Ülés

A Közkincs 1 pályázat keretében elkészült csongrádi kistérségre vonatkozó Kulturális Helyzetelemzés áttekintésre került; az aktualizálásra, kiegészítésre, valamint módosításra szoruló részek meghatározásra kerültek.

A Közkincs 2 pályázatban az alábbi feladatok megvalósítása célkitűzésre került, melyekről ezen ülés alkalmával a tagok egyeztettek:

- Kulturális Stratégia elkészítése: az előző megvalósítási időszakban elkészített Csongrádi Kistérség Kulturális Helyzetelemzésére épülő stratégia megalkotásához kapcsolódó feladatok egyeztetésre kerültek (jövőkép, átfogó és specifikus célok meghatározása, alprogramok készítése, projektek kidolgozása, számszerűsített költségvetéssel együttesen, javasolt pályázati tevékenységek, projektmátrix összeállítása).

- Szakmai tanulmányút szervezése: a Magyar Művészeti Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Dél-alföldi Regionális Kulturális Iroda ajánlásával, mintaértékű közkincs, illetve egyedi kulturális tevékenységet folytató kistérségbe való utazás, melynek célja az ún. "jó gyakorlatok elsajátítása", tapasztalatcsere és módszertani tanulás.

- Szakmai előadás szervezése: a kulturális területet érintő szakmai változásokról (finanszírozási feltételek, változó törvényi szabályozások, stb.), aktuális és várható pályázati kiírásokról témaköröket tekintve szakmai előadások megtartását határozták meg a tagok.

- Internetes felületen való megjelenés biztosítása: a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása honlapján kerül kialakításra a Közkincs felület, ahova az elkészült szakmai anyagok (kistérség kulturális helyzetelemzését, az erre épülő stratégiát és a kistérség kulturális értékleltárát) a jövőben feltöltésre kerülnek, valamint helyet kapnak az aktuális események, tagok rendezvényei, biztosítva ezzel a szélesebb körű hozzáférést a kistérségben élők számára.


  • Mai nap  • Google   Közkincs